107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

แบบบ้าน 2 ชั้น

107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500