107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

ระบบก่อสร้าง

ระบบซีคอน

คอมแพคโฮมมีระบบก่อสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปเป็นของตนเองที่เรียกว่า SEACON Construction System หรือชื่อที่คุ้นเคยในแวดวงก่อสร้างคือ ระบบซีคอน ซึ่งได้รับการค้นคว้า และพัฒนาสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารความสูงขนาดปานกลาง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้งานก่อสร้างบ้านและอาคาร มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สร้างได้รวดเร็ว และมีราคาประหยัด
ระบบซีคอน ผ่านการศึกษาค้นคว้าเทคนิคการก่อสร้าง และนำมาพัฒนาให้เป็นระบบก่อสร้างที่เหมาะสม สำหรับทุกๆพื้นที่ เน้นย้ำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการก่อสร้างทั่วๆไป นั่นคือ

มีคุณภาพมากกว่า

เพราะโครงสร้างเสาคานสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของเราที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 วัสดุผ่านการคัดสรร และควบคุมงานจากผู้ชำนาญโดยเฉพาะ ทุกขั้นตอนจึงได้มาตรฐานตามหลัก วิศวกรรม

แข็งแรง ทนทานมากกว่า

เพราะการติดตั้งโครงสร้าง เสาและคาน จะถูกเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน โครงสร้างบ้านคอมแพคโฮมจึงมีความ แข็งแรงและทนทานมากกว่าระบบทั่วไป

ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า

และสามารถก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล เพราะชิ้นส่วนโครงสร้างผลิตแล้วเสร็จ จากโรงงานเพียงแค่นำไปประกอบที่ หน้างานจึงลดขั้นตอนการทำงาน ลด ระยะเวลาก่อสร้างบ้าน และได้รับผล กระทบจากฤดูกาลน้อยกว่า

ประหยัดกว่า

ในคุณภาพงานที่เท่าๆ กัน ระบบซีคอน สามารถสร้างได้ประหยัดกว่า ระบบ ก่อสร้างอื่นๆ
107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500