107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

ระเบียบชำระเงิน

เริ่มงาน

วันทำสัญญาชำระ 15% ของราคาบ้าน

งวดที่ 1

ชำระ 15% เมื่องานวางผัง, ตอก/เจาะเสาเข็ม, หล่อ- ฐานราก แล้วเสร็จ

งวดที่ 2

ชำระ 20% เมื่องานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อ- คอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ 3

ชำระ 20% เมื่องานมุงหลังคา ยกเว้นหลังคาตอน ล่างและซุ้มกันสาด,หล่อคอนกรีตพื้นภายในบ้าน, ติด ตั้งวงกบประตู หน้าต่าง,ก่อผนัง แล้วเสร็จ ยกเว้น ผนังส่วนที่ติดขัดเพราะงานระบบที่ต้องดำเนินการ ภายหลัง

งวดที่ 4

ชำระ 15% เมื่องานหล่อคอนกรีตพื้นเฉลียง,ระเบียง, ฉาบปูน แล้วเสร็จ ยกเว้นส่วนที่รองานก่ออิฐที่ติดขัด เพราะงานระบบต่างๆ ยกเว้นงานฉาบปูนภายในห้องน้ำ, ติดตั้งฝ้าภายในแล้วเสร็จ ยกเว้นฝ้าบริเวณห้องน้ำและ ฝ้าภายนอกทั้งหมด,เดินระบบไฟฟ้า-ประปาแล้วเสร็จ

งวดที่ 5

ชำระ 10% เมื่องานติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิ- เนียมหรือ UPVC,ปูกระเบื้องห้องน้ำ, ติดตั้งบันไดไม้, ติดตั้งฝ้าภายนอก,ทาสีรองพื้น หรือฉาบผิวบาง แล้วเสร็จ

งวดที่ 6

ชำระ 5% เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ
107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500