107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500