107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จะมีเอกสารตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ผู้ควบคุมงานหน้างานใช้ตรวจสอบคุณภาพงานในทุกๆจุด ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างบ้าน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนไปถึงบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อย และระหว่างการก่อสร้างบ้านคอมแพคโฮม จะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง เข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพบ้านเป็นระยะๆ ตามงวดงาน ดังนี้
งวด 30% ตรวจสอบเส้น Base Line ที่ใช้วางแนวก่อผนัง ให้ได้ระดับถูกต้อง คุณภาพการก่อผนัง ตั้งวงกบตามมาตร- ฐาน รวมไปถึงตรวจจำนวน ระยะ ความถูกต้องของการวาง ท่อประปาและสุขาภิบาล
งวด 60% ตรวจความถูกต้องและคุณภาพงานหลังคา งานฉาบปูน งานติดตั้งฝ้าเพดาน รวมถึงตรวจตำแหน่ง ชนิด อุปกรณ์ ขนาดและจำนวนของงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และทดสอบการรับแรงดันของท่อประปาภายในบ้าน
งวด 100% ตรวจคุณภาพและความเรียบร้อยของงานทั้ง- หมด งานฉาบ งานสี การติดตั้งประตู –หน้าต่าง งานบันได งานปูพื้น-ผนัง รวมถึงทดสอบระบบสายดินและวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ประปา สุขาภิบาล เช่น อ่างล้าง- หน้า สุขภัณฑ์ ท่อน้ำทิ้งต่างๆ ท่ออากาศในระบบสุขาภิบาล
นอกจากคอมแพคโฮมจะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงานก่อสร้างคอยตรวจคุณภาพบ้านตามงวดงานแล้ว เมื่อบ้านใกล้แล้วเสร็จ งวดงาน 90- 100% ผู้บริหารจะเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านซ้ำอีกครั้ง
และหากลูกค้าเกิดข้อสงสัย หรือมีจุดที่ไม่พึงพอใจในระหว่างก่อสร้าง คอมแพคโฮมมี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อคอยรับเรื่องและประสานงาน แทนลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
จะเห็นได้ว่า คอมแพคโฮมมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บ้านคอมแพคโฮม เป็นบ้านที่แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันงานโครงสร้าง 20 ปี และงานสถาปัตยกรรม 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่อาศัยอย่าง มีความสุข หมดความกังวลใจ
107-115 ถ.สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500